За нас

    „АЯ ООД” е основана през 1992 година. Първоначално фирмата започва своята дейност с производство на възли и детайли по техническа документация и високи изисквания на немска фирма.  През този период колектива придоби голям опит в работата по техническо описание и постигане на високо качество на процесите.
Основната дейност на фирмата в машиностроителната сфера е проектиране и производство на зърносушилни. За няколко години фирмата използва своите ресурси за да разшири производствения асортимент и да създаде нови продуктови линии, в съответствие с развиващото се търсене на националните и външни пазари. Фирмата започва да предлага на своите клиенти машини за селското стопанство, а именно машини за грубо почистване на зърнени култури, компактори, зърнотоварачи, както и машини за сушене на насипни материали, плодове и слама. Следвайки тенденциите в своята сфера фирмата разработва своя сушилна техника, необходима в производството на пелети и брикети. Стараейки се да следи и спазва световните тенденции в използването на възобновяеми източници фирмата създава свой топлогенерато, използващ слама, дървени стърготини, чипс ид др. Със своето качество и точност присъщи на производствената програма "АЯ" ООД е доказала, че е способна да отговори на променливото търсене и нововъведенията на световните пазари.