Зърносушилни

Сушилните произвеждани от “АЯ” ООД са предназначени за сушене на насипни селскостопански продукти с минимален размер на частицата 2 мм, като царевица пшеница, слънчоглед, бобови култури и др. Процесът сушене при нашите машини протича в много бавно движещ се слой, което позволява да бъдат сведени до минимум движещите се части, а оттам и да се намали значително нараняването на сушащия се продукт.

 

Зърносушилните от серия ALFA се пълнят с материал посредством изравнителен шнек в горната част на машината.Следенето за напълване е изцяло автоматизирано.

Зърносушилните се комплектоват   с горелки използващи : нафта, природен газ и пропан-бутан

 


                                     
                    
За повече информация: