Компактори

Обработката на почвата винаги е била неизбежен процес в селското стопанство. Компакторите на "АЯ" ООД съкръщават процесите, необходими за правилната и качествена обработка и съчетават в един продукт качество и надежност при изпълнение на задачите.

Култиваторите за предсеитбена обработка съчетават в себе си няколко вида работни органи, с което се постига висококачествена предсеитбена подготовка на почвата с минимален брой обработки, а именно по-добра структура на почвата; подравняване на полето; отрязване на плевели.

В работно състояние главната рама с предния и задните два валяка точно копира терена. Желаната дълбочина на култивиране се настройва с плавно преместване на допълнителната рама с работни органи спрямо главната, чрез регулиращи винтове. Качеството на направената обработка задоволява специфичните изисквания на всяко разстение за влага, въздух и топлина.

  

 

 

 

 

 

 За повече информация: