Линия за производство на пелети

    Една от най-новите продуктови линии в гамата на фирмата. Производство на цялостни линии за пелети от слама и дървени стърготини,чипс. Клиентите имат избор между производителност 350-500 кг/час и 750-1000 кг/час. По този начин даваме възможност за установяване както на по-малки,така и на по-големи производства.

ВИДЕО ПЕЛЕТНА ЛИНИЯ!

 

 

 

 

     Пелетите навлизат все повече на пазара на продукти за отопление и производство на енергия от биопродукти.

     Какво представляват?

     Пелетите са цилиндричен продукт получен след пресоването на различни горими продукти. Най-често това са дървени стърготини, остатъчен продук от дърводобив и дървообработка или остатъчни продукти от агропродукция като слама и слънчогледови шлюпки. За да се достигне до пелетите в готов вид са необходими серия от процеси. Избраният материал следва да бъде доведен до определени размери, подходящи за пелетиране. За това се грижат дробилки за едро и ситно смилане. Следва процес по кондициониране на материала и довеждането му до подходяща влажност за процеса на пелетиране. За тази цел предлагаме нашите сушилни, които с капацитет от 300 кг/час, 500 кг/час и 1000 кг/час изпълняват качествено нужната работа. Подготвен материалът се доставя до пресата за пелети, където реално се формират пелетите като готов продукт. Отново клиентите ни имат избор на производителност. а именно 200-300 кг/час, 500-700 кг/час и 800-1000 кг/час.

    Пелетите доставят нужната топлинна мощност и удобство за неусетно прекарване на зимния сезон. Могат да бъдат произведени пелети от слама,дърво и слънчогледови люспи.

    

    Линията включва следните възли:

             - дробилка за едро смилане;

              - дробилка за ситно смилане до 5 мм частици;

              - силози за влажен и сух материал;

              - сушилня, преси за пелети;

              - охладителна кула;

              - свързващи транспортьори.

Линията се предлага в различна окомплектовка в зависимост от нуждите и възможностите на нашите клиенти. Ако искате да използвате Ваше съществуващо оборудване, което би могло да се оползотвори в изготвянето на линията, предлагаме възможност за съвместимост на оборудването.

                              

  

    За повече информация, технически параметри и цени , моля свържете се с нас.